Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dag 6 november 2020

Voordelen van QR-code digitaal menukaart

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat horeca ondernemers op zoek moeten gaan naar alternatieve manieren om hun klanten te kunnen bedienen. Een van de meest nieuwe trends is de komst van een digitale QR menukaart met behulp van een QR…