Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag mindmapping

Voordelen van Mindmapping

Een mindmap maken is een manier van leren of van samenvatting. Het bestaat vaak uit een soort spinnenweb van woorden, dit is dus wel iets heel anders dan een reguliere samenvatting. Door onderlinge verbanden in de mindmap op te namen…