Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag schuimbeton voordelen

Voordelen van schuimbeton

Schuimbeton. Wat is dat eigenlijk? Het is een kunstmatig gemaakt bouwmateriaal dat erg licht is. Het wordt vaak gemaakt van cement, water, schuimmiddel en heel simpel: lucht. Soms worden er nog vulstoffen toegevoegd zoals kalksteenmeel, vliegassen of metselzand. Voordelen van…