Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag voordelen cloudopslag

Voordelen van dataopslag in de cloud

Het is nog niet lang geleden dat data uitsluitend op een lokale harde schijf werd opgeslagen, al dan niet intern op de computer. Sinds enkele jaren bewegen steeds meer particulieren en bedrijven richting de cloud. Cloud is in feite niets…