Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag voordelen van digitaal ondertekenen

Voordelen van een digitale handtekening

Je hebt vast wel eens een handtekening moeten zetten onder een contract of ondertekening. Waarschijnlijk heb je dit moeten doen met een handtekening of paraaf. Er is echter een nieuwe vorm van ondertekenen, dit is de elektronische handtekening. In dit…