Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Voordelen van collaboratieve robots

Josh Westmoreland, een collaboratieve robotspecialist van Universal Robots, heeft onlangs geanalyseerd waarom collaboratieve robots voor een doorbraak in de niet-traditionele industrieën zullen gaan zorgen. In het artikel benadrukte hij twee belangrijke statistieken voor het meten of een collaboratieve robot geschikt is voor een specifieke industrie: repetitief werk en vies, saai en gevaarlijk werk.

Het is interessant om op te merken dat ondanks dat de bouwsector deze twee statistieken tegemoetkomt en overtreft nog steeds een van de minst geautomatiseerde industrieën is. Onderzoekers hebben slechts het potentieel gerealiseerd en hebben nu hun aandacht op de bouwsector gericht.

In 2012, lang voordat coloboratieve robots een aanzienlijke impact hadden, publiceerde de International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC) een rapport waarin de waarde die robots zouden kunnen geven aan de materiaalafhandeling in de bouw beschreven.

Het rapport, samengesteld na het 29ste International Symposium of Automation and Robotics in Construction (ISARC), stond vol met inzichten van marktleiders en vernieuwers in de markt. In het rapport wordt materiaalafhandeling als een bijzonder kostbare taak in de bouwsector aangemerkt, vooral als het gaat om de vraag wat het werk op een bouwplaats te maken heeft met de enorme taken op het gebied van materiaalafhandeling.

Het rapport stelde verder dat automatisering en met name robotica de productiviteit van het materiaalafhandelingsproces zou kunnen verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van werknemers zou kunnen garanderen.

Sindsdien heeft de bouwsector een lange weg afgelegd omdat we de komst van SAM, straatlegrobots, autonome voertuigen, drones en 3D-printrobots hebben gezien.

SAM – de semi-geautomatiseerde metselaar

De SAM100 is een robot die is ontworpen om te kunnen metselen. Deze robot bestaat uit een robotarm en een transportband en volgens degenen die SAM hebben gebruikt, kan hij in dezelfde tijd zes keer zo veel bakstenen als een menselijke metselaar leggen.

Tiger Stone

De Tiger Stone is een semi-automatische robot, die in staat is om stenen, die eerder in een ononderbroken laag van de weg zijn gerangschikt, te herbestraten.

Drones in de bouw

Drones worden langzaamaan een ​​steunpilaar in de bouwsector. Drones worden gebruikt om het volume, de oppervlakte of de afstand in een fractie van de tijd, die een mens nodig heeft, te kunnen meten. Bovendien verzamelen ze alle informatie die relevant is voor de constructie, om nog maar te zwijgen over het signaleren van gevaren voordat ze zich voordoen.

De bovenstaande toepassingen zijn slechts een fractie van het potentieel van robotica in de bouwsector. Ze hebben echter wel de basis gelegd waarop er meer automatisering zal gaan plaatsvinden. Degenen in de bouwsector zijn het erover eens dat de industrie op zoek is naar een grote verschuiving, die de automatisering als nooit tevoren zal laten gelden.

Voordelen van het gebruik van robotica in de bouwsector

Een belangrijk verkoopargument van collaboratieve robots is dat ze uiterst nauwkeurig zijn en repetitieve taken tot in de perfectie kunnen uitvoeren. Een UR10 Universal Robots wordt bijvoorbeeld vanwege zijn precieze aard door de LEAX Group gebruikt om bits in een scheermachine te wisselen. Evenzo zal een bouwrobot deze nauwkeurigheid naar een bouwplaats brengen, wat tot minder en minder kostbare fouten zal leiden. Het bouwproces zal op zijn beurt sneller verlopen en zo tijd en geld besparen.

Ten tweede, zoals ook aangegeven in het IAARC-rapport, zorgen collaboratieve robots voor een veiligheidsniveau op bouwplaatsen. Volgens het Bureau of Labor Statistics vielen er in de Verenigde Staten in 2016 in de bouwsector het hoogste aantal dodelijke slachtoffers van alle industrieën. De statistieken zijn een goede weergave van wat er over de hele wereld gebeurt omdat de bouw veel risico met zich meebrengt. Door enkele van de meest risicovolle taken over te nemen, helpen robots dodelijke ongevallen in de bouwsector te verminderen.

Universal Robots

Universal Robots is een van de toonaangevende fabrikanten van collaboratieve robots ter wereld. Ze hebben in veel industrieën, waaronder voedsel en landbouw, meubels en apparatuur, pharma en chemie en wetenschap en onderzoek hun opmars gemaakt.

Eén van hun grootste troeven is hun overtuiging dat er geen industrie is waar ze niet aan de vraag kunnen voldoen. Of een industrie nu op hun huidige lijst staat of niet, hun collaboratieve robotarmen kunnen altijd worden aangepast om aan elke werkomgeving waarde te kunnen bieden.

Dat is de reden dat, alhoewel bouwrobotica de industrie blijft veranderen, velen toch met smart wachten om te zien wat de universele robotica de bouwsector verder zal brengen. Hun enige garantie tot nu toe is dat het product waarde toevoegt.