Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Voordelen van een ooglidcorrectie

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een ooglidcorrectie te laten uitvoeren. Hierbij gaat het meestal om een bovenooglidcorrectie. Dat is lang niet altijd cosmetisch, want vaak liggen hangende oogleden ten grondslag aan de keuze voor een dergelijke behandeling.

Hangende oogleden kunnen diverse klachten veroorzaken, waarbij het vooral gaat om irritatie en een belemmering van het gezichtsveld door de oogleden. Een ooglidcorrectie kan in het ziekenhuis worden uitgevoerd, maar ook bij een privékliniek of door een bijgeschoolde huisarts.

Waarom een ooglidcorrectie? Alle voordelen op een rijtje

Een ooglidcorrectie wordt vaak geassocieerd met plastische chirurgie, maar lang niet altijd kiest men puur uit cosmetische overwegingen voor een ooglidcorrectie.

Met name op latere leeftijd gaan de oogleden vaak enigszins hangen. Dit is in veel gevallen storend, waarbij een ooglidcorrectie kan helpen. De voordelen op een rijtje:

Minder snel moe
Mensen worden vaak sneller moe met hangende oogleden. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze zich onbewust meer inspannen door de wenkbrauwen op te trekken. Doen ze dit niet, dan zitten de oogleden in het gezichtsveld, wat storend is. Een ooglidcorrectie voorkomt dit.

Routine ingreep
Een ooglidcorrectie kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Hoewel de wond gehecht moet worden en er een herstelperiode is, betreft het een vrij simpele ingreep waarvan je snel kunt herstellen. De kans op complicaties is erg klein.

Door de huisarts
Veel huisartsen zijn inmiddels in staat om een ooglidcorrectie uit te voeren. Hiervoor zijn ze bijgeschoold om de ingreep correct uit te voeren. Je kunt huisartsen die deze ingreep kunnen uitvoeren vinden via deze website.

Gedekt door verzekering
Een bovenooglidcorrectie valt sinds 2017 onder de dekking van de zorgverzekering in de meeste gevallen. Dit komt doordat de ingreep niet puur cosmetisch is, maar meestal ook enige medische noodzaak heeft.

Informeer bij je verzekeraar welke kosten je zelf moet betalen. Je betaalt in elk geval het eigen risico zelf.

Zelfde dag naar huis
Een ooglidcorrectie is een grote keuze om te maken, omdat het de manier waarop je er voor anderen uitziet soms significant verandert. Wel is dit altijd een vooruitgang, ook omdat je zelf geen last meer hebt van de klachten.

Gelukkig is een ooglidcorrectie een vrij simpele ingreep en kun je dus ook dezelfde dag al naar huis. Zo kun je in je eigen bed slapen en rustig thuis herstellen van de ingreep.

Twijfel je over het laten uitvoeren van de correctie? Je kunt ook vrijblijvend bij veel specialisten informeren naar de mogelijkheden in jouw specifieke situatie.