Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Voordelen van schuimbeton

Schuimbeton. Wat is dat eigenlijk? Het is een kunstmatig gemaakt bouwmateriaal dat erg licht is. Het wordt vaak gemaakt van cement, water, schuimmiddel en heel simpel: lucht. Soms worden er nog vulstoffen toegevoegd zoals kalksteenmeel, vliegassen of metselzand.

Voordelen van schuimbeton

Waarom zou schuimbeton voor jou dan een duurzame oplossing zijn? Schuimbeton heeft een paar belangrijke duurzame pluspunten. Vroeger werd al het bouwmateriaal alleen beoordeeld op zijn technische kwaliteiten. Tegenwoordig is dat veranderd. Technische kwaliteiten zijn lang niet meer het belangrijkste waarnaar gekeken wordt. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijke rol in de wereld. De wereld goed achterlaten voor je kleinkinderen speelt daar een rol in, maar duurzaamheid is ook voor jezelf uiteindelijk voordeliger. Duurzaamheid is vaak iets duurder dan het materiaal dat niet duurzaam is, maar op de langere termijn zal het voordeliger zijn. Omdat het bijvoorbeeld langer goed blijft, of dat het je huis goed isoleert zodat de verwarmingskosten minder worden. Tegenwoordig wordt er dus ook naar de duurzame aspecten gekeken. Schuimbeton kan daar dus een belangrijke rol is spelen.

Waaruit bestaat schuimbeton?

Het grappige aan dit materiaal is dat het voor 70% uit lucht bestaat. De rest is water, cement en de overige stoffen die eerder in dit artikel genoemd zijn. Het wordt terplekke aangemaakt en neergelegd. Na drie dagen kan je er op lopen. Het grappige is dat je in schuimbeton een spijker kan slaan, maar tegelijkertijd kan er ook een olifant oplopen. Dit geeft weer hoe sterk het materiaal is. Het bouwen van een duurzaam huis, begint al bij de fundering. Schuimbeton vormt de fundering van een huis en is daarom de juiste manier om mee te beginnen. Je wilt een zo hoog mogelijke isolatiewaarde creëren maar tegelijkertijd een minimale milieubelasting.

Bron: https://toprenovloer.nl/schuimbeton/