Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Voordelen van een incassobureau

Een incassobureau doet er alles aan om de rekening betaald te krijgen. Dat begint met het sturen van aanmaningen en het bellen naar de wanbetaler. Haalt dat niets uit, dan wordt er gekeken of de factuur zich ervoor leent om een deurwaarder in te schakelen. Is het openstaande bedrag te klein, dan zullen de meeste bedrijven aangeven dat de kosten niet opwegen tegen de baten en blijf je alsnog met een oninbare rekening zitten.

Maar wat zijn de voordelen van het inschakelen van een incassobureau?

De voordelen van een incassobureau inschakelen

Wanneer een wanbetaler niet betaald biedt een incassobureau uitkomst. Een brief van een incassobureau brengt bij menig wanbetaler een schrikeffect teweeg. Daardoor gaat hij alsnog snel tot betaling over. Daarnaast kan een incassobureau oplossingsgericht te werk gaan. Zeker wanneer jij als ondernemer inmiddels boos bent over de onbetaalde rekening, sta je vaak niet open voor de argumenten van de wanbetaler. Terwijl die wellicht heel plausibel zijn. Een incassobureau kan dan bemiddelen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling voor te stellen.

De voordelen op een rijtje:

  • Meer kans op betaling
  • Bemiddeling tussen belanghebbenden
  • Extra (incasso)kosten worden op wanbetaler verhaald

Bron: https://www.credifin-nederland.nl/