Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Educatie

Voordelen van de Cito-toets oefenen

Hoe belangrijk de Cito-toets in groep 8 ook gevonden wordt, er blijven elk jaar weer voor- en tegenstanders van zowel de toets in zijn algemeen als het oefenen van de Cito-toets. Om die reden kan het geen kwaad om de…