Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag Hosted VoIP

Voordelen van Hosted VoIP

Het woord VoIP is een afkorting van de woorden Voice over Internet Protocol. VoIP is ook bekend als Hosted VoIP, cloud bellen of voip bellen. VoIP is een techniek die het mogelijk maakt om telefoongesprekken te voeren over een IP-netwerk.…