Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dag 9 september 2019

Voordelen van een mantelzorgwoning

Als mantelzorger wil je natuurlijk het liefste zo dicht mogelijk bij de dierbare voor wie je zorgt wonen. Je kunt er dan voor kiezen om een mantelzorgwoning te laten plaatsen naast je eigen woning. Dit kan bijvoorbeeld in de tuin,…